AWS SDK for C++  1.9.104
AWS SDK for C++
Namespaces | Classes | Typedefs | Enumerations
Aws::AuditManager Namespace Reference

Namespaces

 AuditManagerEndpoint
 
 AuditManagerErrorMapper
 
 Model
 

Classes

class  AuditManagerClient
 
class  AuditManagerError
 
class  AuditManagerRequest
 

Typedefs

typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::AssociateAssessmentReportEvidenceFolderRequest &, const Model::AssociateAssessmentReportEvidenceFolderOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > AssociateAssessmentReportEvidenceFolderResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::BatchAssociateAssessmentReportEvidenceRequest &, const Model::BatchAssociateAssessmentReportEvidenceOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > BatchAssociateAssessmentReportEvidenceResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::BatchCreateDelegationByAssessmentRequest &, const Model::BatchCreateDelegationByAssessmentOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > BatchCreateDelegationByAssessmentResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::BatchDeleteDelegationByAssessmentRequest &, const Model::BatchDeleteDelegationByAssessmentOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > BatchDeleteDelegationByAssessmentResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::BatchDisassociateAssessmentReportEvidenceRequest &, const Model::BatchDisassociateAssessmentReportEvidenceOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > BatchDisassociateAssessmentReportEvidenceResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::BatchImportEvidenceToAssessmentControlRequest &, const Model::BatchImportEvidenceToAssessmentControlOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > BatchImportEvidenceToAssessmentControlResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::CreateAssessmentRequest &, const Model::CreateAssessmentOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > CreateAssessmentResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::CreateAssessmentFrameworkRequest &, const Model::CreateAssessmentFrameworkOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > CreateAssessmentFrameworkResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::CreateAssessmentReportRequest &, const Model::CreateAssessmentReportOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > CreateAssessmentReportResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::CreateControlRequest &, const Model::CreateControlOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > CreateControlResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::DeleteAssessmentRequest &, const Model::DeleteAssessmentOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > DeleteAssessmentResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::DeleteAssessmentFrameworkRequest &, const Model::DeleteAssessmentFrameworkOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > DeleteAssessmentFrameworkResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::DeleteAssessmentReportRequest &, const Model::DeleteAssessmentReportOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > DeleteAssessmentReportResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::DeleteControlRequest &, const Model::DeleteControlOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > DeleteControlResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::DeregisterAccountRequest &, const Model::DeregisterAccountOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > DeregisterAccountResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::DeregisterOrganizationAdminAccountRequest &, const Model::DeregisterOrganizationAdminAccountOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > DeregisterOrganizationAdminAccountResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::DisassociateAssessmentReportEvidenceFolderRequest &, const Model::DisassociateAssessmentReportEvidenceFolderOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > DisassociateAssessmentReportEvidenceFolderResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetAccountStatusRequest &, const Model::GetAccountStatusOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetAccountStatusResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetAssessmentRequest &, const Model::GetAssessmentOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetAssessmentResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetAssessmentFrameworkRequest &, const Model::GetAssessmentFrameworkOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetAssessmentFrameworkResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetAssessmentReportUrlRequest &, const Model::GetAssessmentReportUrlOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetAssessmentReportUrlResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetChangeLogsRequest &, const Model::GetChangeLogsOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetChangeLogsResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetControlRequest &, const Model::GetControlOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetControlResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetDelegationsRequest &, const Model::GetDelegationsOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetDelegationsResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetEvidenceRequest &, const Model::GetEvidenceOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetEvidenceResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetEvidenceByEvidenceFolderRequest &, const Model::GetEvidenceByEvidenceFolderOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetEvidenceByEvidenceFolderResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetEvidenceFolderRequest &, const Model::GetEvidenceFolderOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetEvidenceFolderResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetEvidenceFoldersByAssessmentRequest &, const Model::GetEvidenceFoldersByAssessmentOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetEvidenceFoldersByAssessmentResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetEvidenceFoldersByAssessmentControlRequest &, const Model::GetEvidenceFoldersByAssessmentControlOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetEvidenceFoldersByAssessmentControlResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetOrganizationAdminAccountRequest &, const Model::GetOrganizationAdminAccountOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetOrganizationAdminAccountResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetServicesInScopeRequest &, const Model::GetServicesInScopeOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetServicesInScopeResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::GetSettingsRequest &, const Model::GetSettingsOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > GetSettingsResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::ListAssessmentFrameworksRequest &, const Model::ListAssessmentFrameworksOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > ListAssessmentFrameworksResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::ListAssessmentReportsRequest &, const Model::ListAssessmentReportsOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > ListAssessmentReportsResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::ListAssessmentsRequest &, const Model::ListAssessmentsOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > ListAssessmentsResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::ListControlsRequest &, const Model::ListControlsOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > ListControlsResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::ListKeywordsForDataSourceRequest &, const Model::ListKeywordsForDataSourceOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > ListKeywordsForDataSourceResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::ListNotificationsRequest &, const Model::ListNotificationsOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > ListNotificationsResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::ListTagsForResourceRequest &, const Model::ListTagsForResourceOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > ListTagsForResourceResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::RegisterAccountRequest &, const Model::RegisterAccountOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > RegisterAccountResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::RegisterOrganizationAdminAccountRequest &, const Model::RegisterOrganizationAdminAccountOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > RegisterOrganizationAdminAccountResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::TagResourceRequest &, const Model::TagResourceOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > TagResourceResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::UntagResourceRequest &, const Model::UntagResourceOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > UntagResourceResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::UpdateAssessmentRequest &, const Model::UpdateAssessmentOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > UpdateAssessmentResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::UpdateAssessmentControlRequest &, const Model::UpdateAssessmentControlOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > UpdateAssessmentControlResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::UpdateAssessmentControlSetStatusRequest &, const Model::UpdateAssessmentControlSetStatusOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > UpdateAssessmentControlSetStatusResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::UpdateAssessmentFrameworkRequest &, const Model::UpdateAssessmentFrameworkOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > UpdateAssessmentFrameworkResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::UpdateAssessmentStatusRequest &, const Model::UpdateAssessmentStatusOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > UpdateAssessmentStatusResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::UpdateControlRequest &, const Model::UpdateControlOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > UpdateControlResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::UpdateSettingsRequest &, const Model::UpdateSettingsOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > UpdateSettingsResponseReceivedHandler
 
typedef std::function< void(const AuditManagerClient *, const Model::ValidateAssessmentReportIntegrityRequest &, const Model::ValidateAssessmentReportIntegrityOutcome &, const std::shared_ptr< const Aws::Client::AsyncCallerContext > &) > ValidateAssessmentReportIntegrityResponseReceivedHandler
 

Enumerations

enum  AuditManagerErrors {
  AuditManagerErrors::INCOMPLETE_SIGNATURE = 0, AuditManagerErrors::INTERNAL_FAILURE = 1, AuditManagerErrors::INVALID_ACTION = 2, AuditManagerErrors::INVALID_CLIENT_TOKEN_ID = 3,
  AuditManagerErrors::INVALID_PARAMETER_COMBINATION = 4, AuditManagerErrors::INVALID_QUERY_PARAMETER = 5, AuditManagerErrors::INVALID_PARAMETER_VALUE = 6, AuditManagerErrors::MISSING_ACTION = 7,
  AuditManagerErrors::MISSING_AUTHENTICATION_TOKEN = 8, AuditManagerErrors::MISSING_PARAMETER = 9, AuditManagerErrors::OPT_IN_REQUIRED = 10, AuditManagerErrors::REQUEST_EXPIRED = 11,
  AuditManagerErrors::SERVICE_UNAVAILABLE = 12, AuditManagerErrors::THROTTLING = 13, AuditManagerErrors::VALIDATION = 14, AuditManagerErrors::ACCESS_DENIED = 15,
  AuditManagerErrors::RESOURCE_NOT_FOUND = 16, AuditManagerErrors::UNRECOGNIZED_CLIENT = 17, AuditManagerErrors::MALFORMED_QUERY_STRING = 18, AuditManagerErrors::SLOW_DOWN = 19,
  AuditManagerErrors::REQUEST_TIME_TOO_SKEWED = 20, AuditManagerErrors::INVALID_SIGNATURE = 21, AuditManagerErrors::SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH = 22, AuditManagerErrors::INVALID_ACCESS_KEY_ID = 23,
  AuditManagerErrors::REQUEST_TIMEOUT = 24, AuditManagerErrors::NETWORK_CONNECTION = 99, AuditManagerErrors::UNKNOWN = 100, AuditManagerErrors::INTERNAL_SERVER = static_cast<int>(Aws::Client::CoreErrors::SERVICE_EXTENSION_START_RANGE) + 1
}
 

Typedef Documentation

◆ AssociateAssessmentReportEvidenceFolderResponseReceivedHandler

Definition at line 263 of file AuditManagerClient.h.

◆ BatchAssociateAssessmentReportEvidenceResponseReceivedHandler

Definition at line 264 of file AuditManagerClient.h.

◆ BatchCreateDelegationByAssessmentResponseReceivedHandler

Definition at line 265 of file AuditManagerClient.h.

◆ BatchDeleteDelegationByAssessmentResponseReceivedHandler

Definition at line 266 of file AuditManagerClient.h.

◆ BatchDisassociateAssessmentReportEvidenceResponseReceivedHandler

Definition at line 267 of file AuditManagerClient.h.

◆ BatchImportEvidenceToAssessmentControlResponseReceivedHandler

Definition at line 268 of file AuditManagerClient.h.

◆ CreateAssessmentFrameworkResponseReceivedHandler

Definition at line 270 of file AuditManagerClient.h.

◆ CreateAssessmentReportResponseReceivedHandler

Definition at line 271 of file AuditManagerClient.h.

◆ CreateAssessmentResponseReceivedHandler

Definition at line 269 of file AuditManagerClient.h.

◆ CreateControlResponseReceivedHandler

Definition at line 272 of file AuditManagerClient.h.

◆ DeleteAssessmentFrameworkResponseReceivedHandler

Definition at line 274 of file AuditManagerClient.h.

◆ DeleteAssessmentReportResponseReceivedHandler

Definition at line 275 of file AuditManagerClient.h.

◆ DeleteAssessmentResponseReceivedHandler

Definition at line 273 of file AuditManagerClient.h.

◆ DeleteControlResponseReceivedHandler

Definition at line 276 of file AuditManagerClient.h.

◆ DeregisterAccountResponseReceivedHandler

Definition at line 277 of file AuditManagerClient.h.

◆ DeregisterOrganizationAdminAccountResponseReceivedHandler

Definition at line 278 of file AuditManagerClient.h.

◆ DisassociateAssessmentReportEvidenceFolderResponseReceivedHandler

Definition at line 279 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetAccountStatusResponseReceivedHandler

Definition at line 280 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetAssessmentFrameworkResponseReceivedHandler

Definition at line 282 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetAssessmentReportUrlResponseReceivedHandler

Definition at line 283 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetAssessmentResponseReceivedHandler

Definition at line 281 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetChangeLogsResponseReceivedHandler

Definition at line 284 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetControlResponseReceivedHandler

Definition at line 285 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetDelegationsResponseReceivedHandler

Definition at line 286 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetEvidenceByEvidenceFolderResponseReceivedHandler

Definition at line 288 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetEvidenceFolderResponseReceivedHandler

Definition at line 289 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetEvidenceFoldersByAssessmentControlResponseReceivedHandler

Definition at line 291 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetEvidenceFoldersByAssessmentResponseReceivedHandler

Definition at line 290 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetEvidenceResponseReceivedHandler

Definition at line 287 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetOrganizationAdminAccountResponseReceivedHandler

Definition at line 292 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetServicesInScopeResponseReceivedHandler

Definition at line 293 of file AuditManagerClient.h.

◆ GetSettingsResponseReceivedHandler

Definition at line 294 of file AuditManagerClient.h.

◆ ListAssessmentFrameworksResponseReceivedHandler

Definition at line 295 of file AuditManagerClient.h.

◆ ListAssessmentReportsResponseReceivedHandler

Definition at line 296 of file AuditManagerClient.h.

◆ ListAssessmentsResponseReceivedHandler

Definition at line 297 of file AuditManagerClient.h.

◆ ListControlsResponseReceivedHandler

Definition at line 298 of file AuditManagerClient.h.

◆ ListKeywordsForDataSourceResponseReceivedHandler

Definition at line 299 of file AuditManagerClient.h.

◆ ListNotificationsResponseReceivedHandler

Definition at line 300 of file AuditManagerClient.h.

◆ ListTagsForResourceResponseReceivedHandler

Definition at line 301 of file AuditManagerClient.h.

◆ RegisterAccountResponseReceivedHandler

Definition at line 302 of file AuditManagerClient.h.

◆ RegisterOrganizationAdminAccountResponseReceivedHandler

Definition at line 303 of file AuditManagerClient.h.

◆ TagResourceResponseReceivedHandler

Definition at line 304 of file AuditManagerClient.h.

◆ UntagResourceResponseReceivedHandler

Definition at line 305 of file AuditManagerClient.h.

◆ UpdateAssessmentControlResponseReceivedHandler

Definition at line 307 of file AuditManagerClient.h.

◆ UpdateAssessmentControlSetStatusResponseReceivedHandler

Definition at line 308 of file AuditManagerClient.h.

◆ UpdateAssessmentFrameworkResponseReceivedHandler

Definition at line 309 of file AuditManagerClient.h.

◆ UpdateAssessmentResponseReceivedHandler

Definition at line 306 of file AuditManagerClient.h.

◆ UpdateAssessmentStatusResponseReceivedHandler

Definition at line 310 of file AuditManagerClient.h.

◆ UpdateControlResponseReceivedHandler

Definition at line 311 of file AuditManagerClient.h.

◆ UpdateSettingsResponseReceivedHandler

Definition at line 312 of file AuditManagerClient.h.

◆ ValidateAssessmentReportIntegrityResponseReceivedHandler

Definition at line 313 of file AuditManagerClient.h.

Enumeration Type Documentation

◆ AuditManagerErrors

Enumerator
INCOMPLETE_SIGNATURE 
INTERNAL_FAILURE 
INVALID_ACTION 
INVALID_CLIENT_TOKEN_ID 
INVALID_PARAMETER_COMBINATION 
INVALID_QUERY_PARAMETER 
INVALID_PARAMETER_VALUE 
MISSING_ACTION 
MISSING_AUTHENTICATION_TOKEN 
MISSING_PARAMETER 
OPT_IN_REQUIRED 
REQUEST_EXPIRED 
SERVICE_UNAVAILABLE 
THROTTLING 
VALIDATION 
ACCESS_DENIED 
RESOURCE_NOT_FOUND 
UNRECOGNIZED_CLIENT 
MALFORMED_QUERY_STRING 
SLOW_DOWN 
REQUEST_TIME_TOO_SKEWED 
INVALID_SIGNATURE 
SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH 
INVALID_ACCESS_KEY_ID 
REQUEST_TIMEOUT 
NETWORK_CONNECTION 
UNKNOWN 
INTERNAL_SERVER 

Definition at line 16 of file AuditManagerErrors.h.